משרד התקשורת - פסיקת הוצאות ושכ"ט בתיקי עתירות בהם מעורב המשרד

מידע על ההליכים המשפטיים שננקטו נגד משרד התקשורת בשנים 2017-2019 לרבות אופן תוצאת ההליך הוצאות המשפט ככל שנפסקו.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 8, 2020, 08:46 (IST)
נוצר ב ינואר 5, 2020, 20:49 (IST)