הסדר ניגוד עניינים של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כ"ץ

הסדר למניעת ניגוד עניינים של חיים כ"ץ, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 29, 2019, 11:36 (IST)
נוצר ב דצמבר 10, 2018, 14:45 (IST)