חוזה התקשרות בין המשרד לנושאים אטסטרטגיים לבין קלע שלמה

הסכם ההתקשרות שבין קלע שלמה (לימים "קונצרט") לבין המשרד לנושאים אסטרטגיים מרץ 2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 27, 2018, 08:59 (IST)
נוצר ב דצמבר 18, 2018, 12:49 (IST)