הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור ("ועדת השקיפות") בראשות חברת הכנסת סתיו שפיר. הוועדה עוסקת בישום המידע הממשלתי ברוח חופש המידע; בחינת סוגי המידע העומדים לרשות הציבור או לעיונו; גיבוש עקרונות של שקיפות ודיווחיות של גופי הממשל. http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GovInfo/Pages/default.aspx