ניגוד עניינים לפי סעיף 44ד לחוק התכנון והבניה

הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי מועצת עיריית שדרות

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 11:22 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 16, 2018, 20:23 (IDT)