התקשרויות רגישות 2018- רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון

מענה לבקשה בנוגע להתקשרויות רגישות של רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018 ולפיו לא היו התקשרויות רגישות בתקופה זו

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 29, 2018, 19:30 (IST)
נוצר ב נובמבר 29, 2018, 18:32 (IST)