היתרים לשימושים חורגים שניתנו לבתי מלון

נתונים בעניין היתרים לשימושים חורגים שניתנו לבתי מלון בתל אביב לשנים 2017-2018, כפי שהתקבלו מהאגף לרישוי עסקים.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מאי 18, 2019, 16:59 (IDT)
נוצר ב דצמבר 2, 2018, 14:13 (IST)