היתרי עבודה פרטית- משרד המשפטים

נתונים אודות היתרי עבודה פרטית שהתבקשו, לרבות אם לא אושרו, שניתנו בשנים 2015-2018 לרבות תיאור המשרה, דרגה והיקף משרה בפרקליטות המדינה שבמשרד המשפטים.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מאי 26, 2019, 15:54 (IDT)
נוצר ב אוגוסט 8, 2018, 08:46 (IDT)