יומן ראש המשלחת של האיחוד האירופי בישראל 2017-2018

יומן ראש המשלחת של האיחוד האירופי בישראל, עמנואל ז'ופרה (Emanuele Giaufret) לשנים 2017-2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 8, 2018, 21:18 (IST)
נוצר ב נובמבר 8, 2018, 20:30 (IST)