תקציב והוצאות המשרד לנושאים אטסטרגיים 2016-2019

מידע מפורט אודות תקציב והוצאות המשרד לנושאים אסטרטגיים בשנים 2016-2019 כפי שנמסר לוועדת השקיפות.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 27, 2018, 08:52 (IST)
נוצר ב דצמבר 18, 2018, 12:39 (IST)