מועמדים לשפיטה

נתונים על רשימת המועמדים לשפיטה (ללא פרטים מזהים) במהלך 3 השנים האחרונות. הנתונים כוללים פירוט האם המועמד מונה או לא, ולצד זאת, האם הופיע בפני ועדת משנה/איתור, האם השתתף במרכז ההערכה ומה הציון שקיבל במרכב ההערכה

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 14, 2023, 12:22 (IST)
נוצר ב ינואר 14, 2023, 12:15 (IST)