התקשרויות של עיריית תל אביב עם אמני במה

בהמשך לבקשת חופש מידע הנוגעת להתקשרויות של עיריית תל אביב עם אמני במה התקבל המענה הזה מהעירייה:

"מאגף החשבות של העירייה הועברו לעיונך 2 קבצים בעניין המבוקש (מצורפים) תשומת לבך כי מדובר ברשימה חלקית מתוך הפרוטוקולים של וועדת ההתקשרויות העליונה של העירייה, ככל שהיה בידם לקבץ. הפרוטוקולים במלואם עומדים לעיונך באתר העירייה: https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Pages/hitkashruyot.aspx#g_b4b152c5_73e2_4301_b72e_9f84237042ad=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#g_5de6e5bb_001e_4165_a9c7_01b663a71226=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#k= מאגף התרבות נמסר כי היקף ההתקשרויות עם אמנים שיש לעירייה באמצעות זרועותיה הרבות הנו עצום בנפחו. לרוב מדובר על ההתקשרויות "זעירות" של 700-500 ₪. לשם קיבוץ המידע המבוקש מעשרות הגופים המורשים להתקשר ישירות עם אמנים, תידרש הקצאת עובד ייעודי ולהערכת מנהל האגף מדובר במטלה שתארך לפחות שבועיים-שלושה. לפיכך, ובהתאם לסעיף 8 (1) לחוק חופש המידע, אני דוחה חלקית את בקשתך."

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 1, 2024, 11:38 (IDT)
נוצר ב אפריל 1, 2024, 09:38 (IDT)