התקשרות נת"ע עם חברת דירה להשכיר בעניין ה"מטרו"

מענה לבקשת חופש מידע בקשר להתקשרות בפטור ממכרז בין נת"ע לבין חברת דירה להשכיר בנושא 'קידום תכניות איחוד וחלוקה בסביבת תחנות המטרו'. המענה כולל פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים עליונה של חברת נת"ע מיום 27/3/2022 לצורך אישור פטור ממכרז בהתקשרות עם חברת דירה להשכיר.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוגוסט 1, 2022, 10:52 (IDT)
נוצר ב יולי 5, 2022, 18:52 (IDT)