הנחיית ייעוץ וחקיקה - אמות מידה, נהלים והוראות לעניין פרטיות

הנחיה משותפת לייעוץ וחקיקה והיחידה הממשלתית לחופש המידע בנושא מענה לבקשות מידע בנושא נהלים והוראות לעניין פרטיות.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 12:44 (IDT)
נוצר ב ינואר 10, 2020, 21:02 (IST)