דוחות כספיים מבוקרים- רשויות מקומיות

דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות המבוצעים על-ידי אגף בכיר לביקורת ברשויות - משרד הפנים, נתוני דוחות שהוגשו בשנת 2017 ו-2018

המידע אודות מועצות אזוריות התקבל באופן אישי ויתר המידע, מקורו באתר DATA.GOV

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 16, 2020, 22:10 (IST)
נוצר ב ינואר 2, 2019, 08:17 (IST)