קואליציית השקיפות

קואליציית השקיפות - פורום פעולה המורכב מעמותות המקדמות שקיפות, חופש מידע ומנהל תקין, אשר חברו יחדיו על מנת לקדם מהלכים קונקרטיים לקידום השקיפות ברשויות המקומיות לטובת הציבור הרחב. הארגונים החברים בקואליציה: התנועה לחופש המידע, העין השביעית, הסדנה לידע ציבורי, המשמר החברתי, עורכי דין לקידום מנהל תקין, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מעש, המרכז להעצמת האזרח, הציבור החדש, שקיפות בינלאומית-ישראל, 100 ימים של שקיפות, המדד המוניציפלי, לובי 99, עמותת הצלחה, נאמני תורה ועבודה, אנו-עושים שינוי"