ניגוד עניינים לפי סעיף 44ד לחוק התכנון והבניה

הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי מועצת מועצה אזורית רמת נגב

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 16, 2018, 20:42 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 16, 2018, 20:24 (IDT)