התקשרויות רגישות 2018- המרכז למיפוי ישראל

מענה לבקשה בנוגע להתקשרויות רגישות של המרכז למיפוי ישראל לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018 ולפיו לא היו התקשרויות רגישות בתקופה זו

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 29, 2018, 11:54 (IST)
נוצר ב נובמבר 28, 2018, 16:09 (IST)