עיריית תל אביב-יפו - היתרים לשימושים חורגים לבתי מלון בעיריית תל אביב 2017-2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 25, 2020, 09:57 (IST)
נוצר ב אוקטובר 20, 2020, 12:31 (IDT)