הליכים מנהליים והוצאות משפט משרד הבינוי והשיכון

מידע הנוגע להליכים המנהליים שהרשות הייתה צד להם, בשנים 2017-2019 בפירוט לפי אופן סגירת התיק והוצאות המשפט שנפסקו במשרד הבינוי והשיכון. לעיון במידע הרוחבי שהתקבל

https://www.odata.org.il/dataset/mishpat

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 3, 2020, 12:19 (IST)
נוצר ב ינואר 2, 2020, 13:47 (IST)