נתונים סטטיסטיים אודות עבירות נגד קבלנים ואתרי בניה

נתונים על עבירות שבוצעו באתרי בנייה ובכלל זה עבירות של איומים,גרימת נזק לרכוש בזדון וסחיטה. המידע נכון לשנים 2014-2018 וכולל פילוח של תוצאת התיק, המחוז והאם העבריין יהודי או לא יהודי.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 31, 2019, 10:26 (IDT)
נוצר ב יולי 30, 2019, 19:11 (IDT)