ניגוד עניינים לפי סעיף 44ד לחוק התכנון והבניה

הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי מועצת עיריית רעננה

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 26, 2018, 19:14 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 26, 2018, 19:02 (IDT)