מסמכים בקשר עם פנייה ללקוחות כלל חברה לביטוח בע"מ לבחינת אפשרות לשמש כתובעים ייצוגיים בקשר לפוליסות ביטוח מנהלים (ת"צ 48006-03-10 גרניט נ' נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ)

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 22, 2021, 16:08 (IST)
נוצר ב דצמבר 22, 2021, 16:08 (IST)