יומן מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי לשנת 2020 (רבעון ראשון)

יומן מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, יוסף דרזנין, לשנת 2020 (רבעון ראשון)

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 6, 2020, 11:54 (IDT)
נוצר ב יולי 1, 2020, 11:40 (IDT)