פשיעה של מסתננים מסודן ואריתריאה

פירוט התיקים שנפתחו בשנים 2007-2017 נגד מסתננים מסודן ואריתריאה בפילוח לפי עבירה. תשומת לב להערות מתודולוגיות שניתנו בהתייחס לשנת 2017 ומצורפות במסמך. המידע נמסר כתושבה לגוף אחר.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 10:51 (IDT)
נוצר ב פברואר 8, 2019, 19:14 (IST)