נמצאה קבוצת מסמכים אחת

תגיות: אריתראים

סינון תוצאות
  • פשיעה של מסתננים מסודן ואריתריאה

    פירוט התיקים שנפתחו בשנים 2007-2017 נגד מסתננים מסודן ואריתריאה בפילוח לפי עבירה. תשומת לב להערות מתודולוגיות שניתנו בהתייחס לשנת 2017 ומצורפות במסמך. המידע נמסר כתושבה לגוף אחר.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).