פורטל GOVMAP

מידע מקיף בעניין פורטל המפות הממשלתי GOVMAP. המידע כולל את רשימת המאגרים שבפורטל נכון למועד מתן התשובה, הסברים כיצד להתממשק עם המידע באתר ופרוטוקולים רבים של הליך התכנון והרכש בהקמת הפורטל, ובהם גם התייחסות לחלק ממרכיבי התשלום ששולם בקשר לפורטל בשנים האחרונות.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מרץ 6, 2019, 18:03 (IST)
נוצר ב מרץ 6, 2019, 06:23 (IST)