דיווח צה"ל על פטור מגיוס בשנת 2017

תגובה לעת"מ 17126-12-19 : חדו"ש - לחופש דת ושוויון (ע"ר) נ' הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד הביטחון ואח' ובמסגתו נמסר מידע על מפורט ותרשומות שעניינן דיווח צה"ל על פטור מגיוס בשנת 2017. המידע כולל בין היתר נתוני פטור שניתנו בשנים 2010-2017 על פי עילות מגוונות. בנוסף, משך הלימודים וגיל.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 11:49 (IDT)
נוצר ב אוגוסט 25, 2020, 15:30 (IDT)