התקשרויות רגישות 2018- המשרד לנושאים אסטרטגיים

דוח התקשרויות רגישות של המשרד לנושאים אסטרטגיים לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 27, 2018, 09:11 (IST)
נוצר ב דצמבר 27, 2018, 09:08 (IST)