רשם העמותות - ביקורת עומק

בהמשך לבקשתו של עו"ד אור סדן מהתנועה לחופש המידע, התקבל המידע הזה שעוסק בהליכי פיקוח ובקרה של רשם העמותות. במידע נכללת רשימת עמותות שנעשה להן ביקורת עומק וכן מידע הנוסף הנוגע לאופן ביצוע ביקורות אלה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מרץ 28, 2023, 11:13 (IDT)
נוצר ב מרץ 27, 2023, 20:54 (IDT)