מכרז יועץ מערכות ביטחון

מכרז פומבי מס' 01/17 למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח על מערכות בטחון ובקרה (מערכות מתח נמוך מאוד) לבתי והיכלי המשפט

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 5, 2019, 18:14 (IST)
נוצר ב ינואר 5, 2019, 18:07 (IST)