ניגוד עניינים לפי סעיף 44ד לחוק התכנון והבניה

הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי מועצת עיריית כבא סבא

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 11:23 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 26, 2018, 19:26 (IDT)