מעבר עובדים בין חברות ביצוע בענף הבניין

מידע בדבר מעבר עובדים בין חברות ביצוע בענף הבניין בהתאם לנוהל 9.4.002 בנושא העסקת עובדים זרים על ידי חברות ביצוע זרות.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://hotline.org.il/activism/foi/
עדכון אחרון ינואר 17, 2020, 10:10 (IST)
נוצר ב ינואר 17, 2020, 10:06 (IST)