פירוט אירועים הנוגעים לעבירות המתה

מידע אודות אירועים הנוגעים לעבירות המתנה בכל רשות מקומית בשנים 2011 עד 2018 ובחלוקה לפי סוג העבירה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 13, 2018, 14:05 (IST)
נוצר ב אוקטובר 7, 2018, 16:36 (IDT)