מעבר יחידות ארציות לירושלים

פירוט משרדי הממשלה ויחידות הסמך שמימשו את החלטות ממשלה מס' 1605 ו-1661 בעניין העברת יחידות ממשלתיות לירושלים.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 17, 2018, 20:50 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 17, 2018, 20:45 (IDT)