הנחיית היחידה הממשלתית לחופש המידע - מידע בדבר פסיקת הוצאות בהליכים משפטיים על פי חופש המידע

הנחיית היחידה הממשלתית לחופש המידע בנושא פסיקת הוצאות משפט בהליכים משפטיים.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 15:20 (IDT)
נוצר ב ינואר 16, 2020, 22:29 (IST)