מסמכים

  • תביעות קטנות נגד בתי ספר

    מתוך כ-300 אלף תביעות קטנות סוננו תביעות נגד בתי ספר ומוסדות חינוך.
  • תיקי 2010 ממערכת נט המשפט

    תיקי בית המשפט שנפתחו בשנת 2010 כפי שהם מוצגים באתר נט המשפט של הנהלת בתי המשפט. התיקים נאספו בסמוך לחודש מאי 2016. כל המידע עלה בעבר לאתר "בדלתיים פתוחות" שבהמשך הפך לפרויקט...