נמצאו 30 קבוצות מסמכים

סינון תוצאות
 • נתוני מעקב יישום נוהל מצלמות גוף לשוטרים

  מידע מקיף על יישום נוהל מצלמות גוף של שוטרים. בין המידע שנמסר כי מאז כניסת הנוהל לתוקף לא הועבר אף תיק למחלקת המשמעת בנוגע ליישום הנוהל. בנוסף, מידע על בקשות למחיקת תכנים ובקשות...
 • פסק דין בעת"מ 65106-07-18

  פס"ד בעת"מ 65106-07-18 האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת ישראל בעניין הנחיות משטרת ישראל. במסגרת פסק הדין ניתן תוקף להסכמות שהגיעו הצדדים בדבר פרסום הנחיות המשטרה. פסק הדין ניתן...
 • מדיניות אכיפת הוראות הבידוד והגבלות הפעילות

  עדכון מדיניות האכיפה של הוראות בידוד וגבלת פעילות בתקופת הקורונה הכולל הנחיות רבות שהופצו לפרקליטים במחוזות השונים כמו גם לתובעים העירוניים ברשויות המקומיות.
 • חופשות אסירים

  מידע על חופשות אסירים בשנים 2015-2018 בחלוקה לפי סוג האסיר. בנוסף, כולל המידע נתונים על מצבת האסירים בכל שנה שריצו לפחות רבע ממאסרם (מועד תחילת הזכאות לצאת לחופשה). לסיום מידע...
 • המלצות מח"ש על הליכי משמעת נגד שוטרים

  מידע על תיקי מח"ש בעבירות של שימוש בכח בשנים 2015-2018
 • עבירות על איסור הפלייה

  מידע על תיקים שנפתחו בעבירות לפי חוק איסור הפלייה בשנים 2015-2018
 • הליכים משמעתיים כנגד שוטרים על רקע גזעני 2017

  דו"ח שנתי אודות ההליכים משמעתיים שננקטו כנגד שוטרים על רקע גזעני - לשנת 2017
 • הליכי משמעת נגד שוטרים

  מידע בדבר הגשת כתבי אישום בבית הדין למשמעת של משטרת ישראל בעבירות של ישמוש בכח במהלך השנים 2015-2018
 • תיקי מח"ש בעניין שימוש באקדח טייזר

  נתונים מפורטים על פתיחת תיקים במח"ש בגין שימוש בטייזר במהלך השנים 2014-2018. יש לשים בל כי המידע בדבר שנת 2018 אינו שלם, וכי מדובר בשתי בקשות נפרדות שהוגשו זו אחר זו. הנתונים...
 • שימוש בטייזר

  נתוני משטרת ישראל בדבר אירועים בהם נעשה שימוש באקדח טייזר במהלך השנים 2015-2018. בנוסף, נתונים על מספר המכשירים הקיימים ברשות משטרת ישראל ומספר השוטרים המוסמכים. כמו כן, כול...