העין השביעית

"העין השביעית" הוא מגזין עצמאי ובלתי תלוי העוסק בתקשורת במובנה הרחב. פעילות "העין השביעית" מכוונת לשינוי המציאות בישראל באמצעות עבודה עיתונאית חוקרת החושפת את הכוחות המבקשים לשבש את השיח ולמנוע יידוע ראוי של האזרחים על הנעשה סביבם.

http://www.the7eye.org.il