העמותה למלחמה בספאם (ע"ר)

מתן סיוע מקיף לציבור הרחב בהתמודדו בתופעת ההפצה ההמונית של פרסומות בלתי רצויות המכונה "ספאם" ("דואר זבל"), כפי שמוגדר בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח - 2008 (להלן: "החוק" או "חוק הספאם"). לפעול לטובת הפסקה, מיגור ומניעת תופעת הספאם