עמותת 'ירושלים שקופה'

'ירושלים שקופה' – שקיפות במנהל הציבורי בירושלים, מתנהלת על ידי שמאי מקרקעין, מתכננים, עורכי דין, ואישי ציבור.

'ירושלים שקופה' הוקמה למטרת חיזוק הקול הציבורי בנושאים כלליים עם דגש מיוחד על הגברת השקיפות, מנהל תקין והשיתוף של הציבור והתחשבות עם הציבור במערכת התכנון והבניה והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח ובמקרקעין ציבורי בירושלים. הקמתה הנה תולדה של מציאות בה חשו תושבי ירושלים נפגעים באופן ישיר מתכניות ובקשות לקויות ו/אי שוויין בהקצאת משאבים הוגנת ושוויונית.

'ירושלים שקופה' הינה במעקב על פעילותיה והחלטותיה של מנהל הציבורי בתחום המוניציפלית של ירושלים בירת ישראל, תוך התמקדות בתופעת השחיתות הציבורית, תהליכים פסולים, ניגוד עניינים, הפוגעת בסדרי השלטון ובאזרחים הנורמטיביים.

'ירושלים שקופה' מלווה ומסייעת לקהילות ותושבים המצויות בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית הנחשפים למגוון של בעיות וסוגיות בעיקר במסגרת הליכי התכנון והקצאות משאבי ציבור, כדי להאיר ולהציג בפני הרשויות וערכאות שונות את הזוויות הציבוריות והחברתיות הנוספות כשהן נטולות מאינטרסים פוליטיים או כלכליים.

'ירושלים שקופה' פועלת בכל הנוגע למימוש זכויותיהן על סמך ניסיונה המצטבר. ל'ירושלים שקופה' יש אנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחומי התכנון והבניה, אדריכלים, מהנדסים, שמאי מקרקעין, אנשי משפט וכלכלה וכו' אשר פועלים עבור הארגון בהתנדבות, חברי הארגון ואנשי המקצוע המתנדבים עוסקים בלימוד משותף של תכניות ובקשות השונות המוגשות לרשויות, מתוך מטרה להביא אותם לשיפורן ולאיזון ראוי על דרך התבוננות מעמיקה של כלל מארג השיקולים הכרוכים בכך לטובת איכות חיי תושבי ירושלים.

'ירושלים שקופה' פועלת על ידי העמותה הפועלת למטרות ציבוריות כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה. הכנסותיה של העמותה מקורן בתרומות בלבד.