ישראל חופשית

תנועת ישראל חופשית היא תנועה אזרחית, לא מפלגתית, הפועלת למען שינוי מערכת היחסים בין הדת והמדינה, הבטחת חופש במרחב הציבורי ולכינון חברה חופשית, פלורליסטית ודמוקרטית ברוח הציונות ומגילת העצמאות.

לאתר התנועה http://bfree.org.il