נמצאו 23 קבוצות מסמכים

סינון תוצאות
  • ניגוד עניינים אריאל אטיאס

    הסדר למניעת ניגוד עניינים של שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס.
  • מאגר מוסדות ציבור של משרד הבינוי והשיכון

    מאגר מוסדות ציבור מאגר זה הוקם מתוקף החלטת ממשלה מספר 1842 מיום 11.8.2018. המאגר מתבסס על סקר שבוצע בשטח והוא כולל כ-1,200 יישובים. המאגר בשלבי הרצה ראשוניים ונמסר במענה לבקשת...
  • מידע אודות רשם הקבלנים

    מידע שהתקבל מרשם הקבלנים אודות ביטול רישיונות לקבלנים במהלך השנים 2010-2018. בנוסף נתונים אודות מספר התלונות שהתקבלו ברשם בכל שנה בשנים 2013-2018. אייטם בעניין פורסם בהארץ...