איגוד הג'ודו הישראלי

מידע נוסף

שדה ערך
email [email protected]
entity_id foi-office-1607
entity_main_type Public authority
entity_secondary_type התאחדות ספורט
fax None
form {"onlineurl": "~", "email": "[email protected]\r\n", "fax": "", "letter": "\u05e8\u05d7' \u05e9\u05d9\u05d8\u05e8\u05d9\u05ea 6, \u05d4\u05d3\u05e8 \u05d9\u05d5\u05e1\u05e3, \u05ea\u05dc \u05d0\u05d1\u05d9\u05d1 6948206"}
govxcontentsection <p dir="RTL">התאחדות או איגוד ספורט על פי חוק הספורט, התשמ"ח-1998, הוא כל תאגיד שרשאי להפעיל, לנהל ולארגן תחרויות ספורט באותו ענף ספורט. חוק חופש המידע חל על תאגידים או התאחדויות המקבלים תמיכה מן המדינה או לפי החוק להסדר ההימורים בספורט ומחזור העסקים השנתי שלהם עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים.</p>
govxdescription None
language und
managername שגיא גור
mmdOfficesTypes התאחדות ספורט
mmdOfficesTypes_tid 326
nid 1607
officenamecode 11017
officetypecode 11
payments {"onlineurl": "", "banktransfer": "\u05d1\u05e0\u05e7 \u05d4\u05d1\u05d9\u05e0\u05dc\u05d0\u05d5\u05de\u05d9, \u05e1\u05e0\u05d9\u05e3 094, \u05d7\u05e9\u05d1\u05d5\u05df 511331", "postalbank": "\u05d1\u05e0\u05e7 \u05d4\u05d1\u05d9\u05e0\u05dc\u05d0\u05d5\u05de\u05d9, \u05e1\u05e0\u05d9\u05e3 094, \u05d7\u05e9\u05d1\u05d5\u05df 511331", "treasury": "", "check": "", "phone": "", "cash": ""}
receptionaddressnotes רח' שיטרית 6, הדר יוסף, תל אביב 6948206
receptionphonenumbers 03-6492270
websiteurl {"url": "www.ija.org.il", "title": "www.ija.org.il"}