איגוד ערים: אזור דן (תברואה וסילוק אשפה)

מידע נוסף

שדה ערך
email [email protected]
entity_id foi-office-4190
fax 03-6314761
form {"onlineurl": "~", "email": "[email protected]", "fax": "03-6314761", "letter": "\u05ea.\u05d3 437 \u05d0\u05d5\u05e8 \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d4 6025."}
govxcontentsection None
govxdescription None
language he
managername עמוס רבין
mmdOfficesTypes איגוד ערים
mmdOfficesTypes_tid 374
nid 4190
officenamecode 1524
officetypecode 15
payments {"onlineurl": "", "banktransfer": "\u05de\u05e1 \u05d7\u05e9\u05d1\u05d5\u05df: 517320/16, \u05e1\u05e0\u05d9\u05e3 800, \u05d1\u05e0\u05e7 10 ( \u05d1\u05e0\u05e7 \u05dc\u05d0\u05d5\u05de\u05d9)", "postalbank": "\u05de\u05e1 \u05d7\u05e9\u05d1\u05d5\u05df: 517320/16, \u05e1\u05e0\u05d9\u05e3 800, \u05d1\u05e0\u05e7 10 ( \u05d1\u05e0\u05e7 \u05dc\u05d0\u05d5\u05de\u05d9)", "treasury": "", "check": "", "phone": "", "cash": ""}
receptionaddressnotes ת.ד 437 אור יהודה 6025.
receptionphonenumbers 03-6314725
websiteurl {"url": "", "title": ""}