אחר: החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בעמ

מידע נוסף

שדה ערך
email [email protected]
entity_id foi-office-2703
fax 03-7566827
form {"onlineurl": "~", "email": "[email protected]", "fax": "03-7566827 ", "letter": "\u05ea.\u05d3 7286, \u05e8\u05d7' \u05d4\u05e1\u05d9\u05d1\u05d9\u05dd 18, \u05e4\u05ea\u05d7 \u05ea\u05e7\u05d5\u05d5\u05d4, 49250\u00a0\r\n"}
govxcontentsection <p><span dir="RTL">מהות פעילות החברה מושתתת על תיקון העוול היסטורי, באמצעות איתור נכסי נספי שואה והשבתם ליורשים החוקיים. נכסים שלא נמצא להם יורש, מועברים למטרות סיוע לניצולי שואה נזקקים, למוסדות חינוך ולמטרות הנצחת זכר השואה, תוך מתן עדיפות לסיוע לניצולים</span>.</p>
govxdescription None
language he
managername עו"ד דודו אבן חן
mmdOfficesTypes אחר
mmdOfficesTypes_tid 354
nid 2703
officenamecode 12001
officetypecode 12
payments {"onlineurl": "", "banktransfer": "\u05d7\u05e9\u05d1\u05d5\u05df 623822 , \u05e1\u05e0\u05d9\u05e3 046 , \u05d1\u05e0\u05e7 \u05d4\u05d1\u05d9\u05e0\u05dc\u05d0\u05d5\u05de\u05d9 31 ", "postalbank": "\u05d7\u05e9\u05d1\u05d5\u05df 623822 , \u05e1\u05e0\u05d9\u05e3 046 , \u05d1\u05e0\u05e7 \u05d4\u05d1\u05d9\u05e0\u05dc\u05d0\u05d5\u05de\u05d9 31 ", "treasury": "", "check": "", "phone": "", "cash": ""}
receptionaddressnotes ת.ד 7286, רח' הסיבים 18, פתח תקווה, 49250
receptionphonenumbers 03-7566842
websiteurl {"url": "http://www.hashava.org.il", "title": "http://www.hashava.org.il"}