פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בעמ

מידע נוסף

שדה ערך
Fax None
FormEmail [email protected]
FormFax None
FormLetter None
FormOnlineURL None
GovXContentSection <p>פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ היא זרוע לביצוע מדיניות משרד הבינוי והשיכון, המטפלת בכל מבקשי הסיוע בדיור בירושלים ומפעילה ומתחזקת את הדיור המוגן לקשישים ב- 14 ערים ברחבי הארץ.</p>
GovXDescription None
MMDOfficesTypes חברה ממשלתית
MMDSubjects None
MMDTypes None
ManagerName לימור כהן
OfficeIcon None
OfficeTypeCode 6
PaymentBankTransfer None
PaymentCash None
PaymentCheck None
PaymentOnlineURL None
PaymentPhone None
PaymentPostalBank None
PaymentTreasury None
Published Yes
ReceptionAddressNotes רח' ירמיהו 11, ירושלים 9446136
ReceptionPhoneNumbers 02-5016204
email [email protected]
entity_main_type Public authority
entity_secondary_type חברה ממשלתית
forWizard No
mmdOfficesTypes_tid 47
officenamecode 6006
websiteURL <a href="http://www.prazot.co.il">http://www.prazot.co.il</a>