כפר הנוער מאיר שפיה

מידע נוסף

שדה ערך
Fax 04-6397760
FormEmail [email protected]
FormFax 04-6397760
FormLetter כפר הנוער מאיר שפיה ד.נ. חוף הכרמל מיקוד 3080600
FormOnlineURL ~
GovXContentSection <p>כפר הנוער מאיר שפיה הינו מוסד חינוכי ייחודי המתמחה במדעי החיים והחקלאות. בכפר בית ספר מקיף שש שנתי, פנימייה ומשק חקלאי.</p>
GovXDescription None
MMDOfficesTypes חברה ממשלתית
MMDSubjects None
MMDTypes None
ManagerName פזית כהן
OfficeIcon None
OfficeTypeCode 6
PaymentBankTransfer בנק המזרחי סניף 420 חדרה חשבון 572360
PaymentCash None
PaymentCheck None
PaymentOnlineURL None
PaymentPhone None
PaymentPostalBank בנק המזרחי סניף 420 חדרה חשבון 572360
PaymentTreasury None
Published Yes
ReceptionAddressNotes כפר הנוער מאיר שפיה ד.נ. חוף הכרמל מיקוד 3080600
ReceptionPhoneNumbers 04-6390750
email [email protected]
entity_main_type Public authority
entity_secondary_type חברה ממשלתית
forWizard No
mmdOfficesTypes_tid 47
officenamecode 6005
websiteURL <a href="http://ww.shfeyah.org.il">ww.shfeyah.org.il</a>