האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

מידע נוסף

שדה ערך
email [email protected]
entity_id foi-office-450
fax 02-5311741
form {"onlineurl": "~", "email": "[email protected]", "fax": "02-5311741", "letter": "\u05e8\u05d7' \u05d9\u05e4\u05d5 216, \u05d9\u05e8\u05d5\u05e9\u05dc\u05d9\u05dd 9438307"}
govxcontentsection <p>האפוטרופוס הכללי מטפל בענייני רכוש עזוב, פיקוח על אפוטרופסים ועל מנהלי עיזבון ומשמש כרשם לענייני ירושה. הכונס הרשמי מטפל ומפקח על כל הליכי חדלות הפרעון – פשיטות רגל, פירוק חברות והסדרי נושים ומשמש כנאמן הציבורי המוסמך לקבל עזבונות ומתנות לטובת המדינה.</p>
govxdescription None
language und
managername עו"ד עופר חדד
mmdOfficesTypes יחידת סמך
mmdOfficesTypes_tid 58
nid 450
officenamecode 3052
officetypecode 3
payments {"onlineurl": "", "banktransfer": "\u05d1\u05e0\u05e7 \u05d4\u05d3\u05d5\u05d0\u05e8, \u05e1\u05e0\u05d9\u05e3 030, \u05d7\u05e9\u05d1\u05d5\u05df 0-02217-5", "postalbank": "\u05d1\u05e0\u05e7 \u05d4\u05d3\u05d5\u05d0\u05e8, \u05e1\u05e0\u05d9\u05e3 030, \u05d7\u05e9\u05d1\u05d5\u05df 0-02217-5", "treasury": "", "check": "", "phone": "", "cash": ""}
receptionaddressnotes רח' יפו 216, ירושלים 9438307
receptionphonenumbers 02-5311619
websiteurl {"url": "http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali", "title": "http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali"}