פיטקראי השקעות בע"מ

מידע נוסף

שדה ערך
budgetkey_entity_address_lines []
budgetkey_entity_city רמת השרון
budgetkey_entity_country ישראל
budgetkey_entity_description
budgetkey_entity_goal לעסוק בכל עיסוק חוקי
budgetkey_entity_government_company_info
budgetkey_entity_id 515290328
budgetkey_entity_is_government False
budgetkey_entity_is_mafera
budgetkey_entity_kind company
budgetkey_entity_kind_he חברה פרטית
budgetkey_entity_last_report_year 2019
budgetkey_entity_limit מוגבלת
budgetkey_entity_located_at
budgetkey_entity_pob
budgetkey_entity_postal_code 4722511
budgetkey_entity_registration_date 2015-07-22
budgetkey_entity_safety_violations
budgetkey_entity_status פעילה
budgetkey_entity_type ישראלית חברה פרטית
entity_description
entity_main_type corporation
entity_secondary_type חברה פרטית
import_id_tags 47fa56c0-c960-43d6-909a-97a02b4b89ae